poliwinylopirolidon

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) częściej jako ś.k. używane są preparaty —*■ krwiopochodne, roztwory —► fizjologiczne oraz inne preparaty w postaci roztworów koloidowych, wykazujące identyczne ciśnienie osmotyczne i lepkość taką jak osocze krwi oraz nie dyfundujące przez ściany naczyń krwionośnych ; do środków takich należą wielocukry, np. dekstran, oraz niektóre polimery, np. poliwinylopirolidon...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.