polsko-komunistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W Kilonii zaś odbyła się sesja Zachodniopomorskiego Zgromadzenia Deputowanych, na której „dr Eggert protestował ostro przeciwko «stanowi rzeczy nie do zniesienia», iż przedstawiciele Polski mają w Republice Federalnej możliwość zjednywać wszelkimi środkami propagandy polsko-komunistycznej opinię dla grabieży ziemi dokonanej ze strony Warszawy...” (tamże, 30.5.1963)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kamiński, Andrzej Józef 1966. Śladami Hakaty. Rola „ziomkostw” w polityce Niemieckiej Republiki Federalnej, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo