pomlaskiwanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 29 listopada Zasmucający jest Dworzec w Monachium Dygata, bardziej zasmucający szmerek admiracji jakim powitano go w kraju. Czy to polska „specyfika”, że po pięćdziesiątce ludzie dowcipni i bystrzy staczają się w błazeństwo i wulgarność? Ten „sardoniczny” chichocik „ha-ha hi-hi”, to stylistyczne pomlaskiwanie i wodzenie mętnym wzrokiem po każdym „głębszym” umysłowej taniochy, ta czkawka pomieszana z głupawymi zachłystami, to chwytanie się za brzuch od „kupy śmichu” w której nie ma nic śmiesznego... Obrzęd zwany w Polsce „śmiałym demaskatorstwem”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.