pomodernistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) anegdotyczną. Lecz dopiero na tak oszczędnie wymierzonym terytorium artystycznego działania objawia się istotny cel, który sobie autorka postawiła, objawia się istotny sens rozpoczętych jeszcze z wybuchem pierwszej wojny, pomodernistycznych rekolekcyj. Odsuńmy na ubocze „deterministyczną* koncepcję losu ludzkiego, zaprezentowaną na historii sąsiadów „Dziobaków*, o tezach była już mowa. Wszystko poza tym dokumentuje świetność wypracowanej w ciągu dziesięciu lat, dalekiej od schyłkowych receptur, realistycznej metody twórczej. Celowość i cel...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nałkowska, Zofia 1956. Pisma wybrane. T. 1-2, wyd. 2 rozszerz., Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.