ponadgeneracja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pierwszym kryterium jest to, czy system jest niesprzeczny, drugim - czy system ten odrzuca ciągi uznawane za nieakceptowalne i aprobuje ciągi uznawane za akceptowalne, trzecim - w jakim stopniu jest eksplicytny, czwartym w końcu - w jaki sposób generuje ciągi. Nie wdając się w szerszą dyskusję metajęzykoznawczą, możemy powiedzieć, że przyjmujemy z pewną modyfikacją klasyczną już hierarchię Hjelmsleva: 1. niesprzeczność, 2. zupełność (i niepozwalanie na ponadgenerację), 3. prostota. Dodajemy do tego pomiędzy kryterium drugim i trzecim jeszcze dodatkowe kryterium stopnia eksplicytności opisu. Szersze tego omówienie znajduje się we wstępnej, ogólnej części mojej książki (por. rodział II, p. 4)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.