ponadniebieski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Trwają w skupieniu, zwróceni - jak im przystoi - w górę, ku Boskiej mocy i niewzruszonej miłości"264. Taki więc wydaje się porządek rzeczy, że podobnie jak ciała niższe podlegają nieuporządkowani oraz złu, ale nie ciała niebieskie, tak samo złu mogą podlegać umysły złączone z ciałami niższymi, ale nie owe substancje ponadniebieskie. Tak sądzili - jak się wydaje ci, którzy uważali demony, które my nazywamy złymi aniołami, za [byty] niższego rzędu i cielesne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
św. Tomasz z Akwinu 2001. Dzieła wybrane, przekł. J. Salij, Warszawa : De Agostini Polska & Altaya Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.