ponadobiektywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jesteśmy skłonni przyznać pewną rangę składowej psychologistycznej w tym wyjaśnianiu, ale w takim razie zakres ponadobiektywny (zewnętrzny) kryteriów rozwoju wiedzy należałoby poszerzyć o składową socjologiczną. A więc wziąć pod uwagę zachowania poszczególnych uczonych lub grup w sporze o paradygmat, dyktowany ich rolą społeczną i kulturową. Niektóre z tych zachowań byłyby patologiczne w sensie rozumienia patologii, określonym we Wstępie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Goćkowski, Janusz, Kisiel, Przemysław (red.) 1994. Patologia i terapia życia naukowego. Praca zbiorowa, Kraków : Universitas
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.