poradniczo-instruktażowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rubryk nadaje mu nieco magazynowy charakter. Poza drukowanym na pierwszej stronie „Naszym zdaniem”, króre jest aktualnym komentarzem dotyczącym węzłowych problemów środowiska rzemieślniczego oraz „Aktualiami spółdzielczymi” i „Kroniką” o charakterze typowo informacyjnym, większość stałych rubryk ma wyraźny profil poradniczo-instruktażowy. Należą do nich zwłaszcza: „Rze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Prasa 1978. Prasa Stronnictwa Demokratycznego. Tradycje i współczesność. Materiały z naukowej konferencji prasoznawczej zorganizowanej w 20-lecie Wydawnictwa „Epoka” i „Kuriera Polskiego”, Warszawa : Epoka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.