poregulować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Potem rwetes, gonitwa, zapasu brak. — Źle/ Każą doktorzy odpoczywać, a tu ani rusz nie można [...] 25 lat. Kończymy w tym roku w październiku. Dziwnie mnie ten termin usposabia. Spieszą sią. Chcą wszystko poregulować, pokończyć — jakbym albo żyć dalej nie miała, albo jakby mnie jakiś musowy czekał termin a nieubłagany...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Orzeszkowa, Eliza 1961. Listy zebrane. T. 5, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.