portolan

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) my plany, m. topograficz- H ne, 	m. przeglądowe; zależnie od metody przedstawia- Mao Tse-tung nia pow. terenu rozróżniamy m. kreskowe, poziomicowe i in.; m. morska nautyczna, żeglarska, zw. dawniej portolanem, zawiera dokładne linie wybrzeży, oznakowanie przeszkód nawigacyjnych (kamieni, skal, wraków, mielizn, obszarów zaminowanych itp.), charakterystykę dna, głębokości, rozmieszczenie i charakterystykę znaków nawigacyjnych ustawionych na wodzie i wybrzeżu itd...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.