portoria

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Melchior Wańkowicz przekazał „Merkuriuszowi Polskiemu” sumę 524 dolary, stanowiące ekwiwalent biletu lotniczego na Kongres Kultury Polskiej w Paryżu na ceł ustanowienia NAGRODY RECENZENTÓW 1 KRYTYKÓW. Przeznaczając doi. 24 na portoria „Merkuriusz Polski” ustanawia trzy równorzędne nagrody po £60 każda za działalność krytyków młodszego pokolenia w Polsce i zagranicą w latach 1955-1957. „Merkuriusz Polski” zwrócił się o przyznanie nagród dla krytyków pracujących w Polsce do Pawła Hertza i Jerzego Zawieyskiego, a dla krytyków pracujących zagranicą do Czesława Miłosza i Wita Tarnawskiego. Przedstawicielem „Mer...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikpluralia tantum

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.