poruczniczek

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) lud”). Na ogół łagodzi obyczaje. Spośród oficerów sowieckich, z którymi miałem okazję zetknąć się na linii frontu w 1945 roku najzabawniejszy chyba był pewien Ormiaszka, lekarz z Tyflisu, który łaził wszędzie ze swoim przyjacielem, poruczniczkiem z Leningradu. Jadł odstawiając paluszek i bardzo inteligentnie mówił o ormiańskiej literaturze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.