poruszyciel

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nas konkretów. Ta nuta pokonania i przełamania przeciwstawienia dualistycznego występuje bardzo wyraźnie w arystotełesowskiej „antropologii“, a zwłaszcza w definicji duszy". Dusza nie jest już tylko „poruszycielem“ (motorem) ciała, jak to ma miejsce w platoniźmie — lecz staje się przede wszystkim zasadą życia; określa się ją jako formę ludzkiego, organicznego ciała...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.