porycerski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 376. Porajski ‘po raju, wywodzący się z raju’ Zal P 4, 79; po-rajski Zal P 4, 115; 377. Porodzinny ‘po rodzinie, ojczyźnie’ Zal P 1, 184; Zal P 2, 45; po-rodzinny Żygl DiF 74; Zal P 4, 169; 378. Porycerski ‘o czasie: następujący po rycerzach’ Słów KD 4, 407; 379. Posągowość (W) Słów Ben 3, 309; 380. Posążnica ‘o dumie, pieśni ludowej’ Słów SS 8, 255; — por. posążnik ‘rzeźbiarz’ wg L; 381. Posetniony (W) ‘pomnożony’ Kras I 3, 213; — por. też Kras L 3, 235; Kras...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Skubalanka, Teresa 1962. Neologizmy w polskiej poezji romantycznej, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.