poryw

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pod względem wpływu, w losach Mickiewicza i Krasińskiego, ta zawsze wszystkie rozważniejsze umysły uderzała różnica, że młodzież u pierwszego wśród ogromu wzniosłych uczuć i pojęć chwytała najskwapliwiej i rozumiała najlepiej to, co się tam wyjątkowo, z przypadku, w gorączkowym szale, szkodliwego wkradło, kiedy od drugiego przyjmowała nie fantazye początkowych jego porywów, ale dojrzałe nauki i hasła oczyszczonego w nim w późniejszych latach natchnienia. Do dziś dnia powtarza ona te kilka fałszywych dźwięków, które inaczej utonęłyby niespostrzeżone w harmonii czystych natchnień i życia Mickiewicza, gdy tymczasem nikt już nie wywodzi z utworów Krasińskiego, tylko prawidła niepokalanej moralności i wiary. Właśnie w zapędach 1846 r...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.