posłaństwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Mściwoj natomiast miał czas. O jego posłaństwie mogli i powinni wiedzieć wszyscy, ponadto spotkanie z mistrzem Rycerzy Teutońskich na Ziemię Chełmińską i Prusy miało wypaść dopiero wtedy, kiedy mistrzowi doniosą już o ścisłym i bezwzględnym pobieraniu opłat w pomorskich mytnicach, co na dobre weszło w życie. Gdyby przy tym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Leśmian, Bolesław 1974. Poezje wybrane, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.