posłaniec-biegacz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Komunikację taką utrzymywali w starożytności posłańcy-biegacze, przenoszący nie tylko wiadomości (—> Łączność), ale i niewielkie ła¬ dunki. Instytucja biegaczy znana była we wszystkich najstarszych państwach, szczególnie w okresie, kiedy konie należały jeszcze do rzadkości. Znali ją Persowie, a rozwinęli Grecy. Posłańcy-biegacze w Grecji (homodromes) stanowili jakby odrębną instytucję. Herodot (V w. p.n.e.) opisuje np., że biegacz, który przyniósł do Sparty wiadomość o zwycięstwie pod Maratonem, przebiegł trasę 215 km w ciąku dwóch dni. Liwiusz (I w. p.n.e.) odnotował...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hurwic, Józef (red.) 1967. Encyklopedia Przyroda i technika. Zagadnienia wiedzy współczesnej, wyd. 2 popraw. i rozszerz., Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.