posłanka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ewa w wydanym w r. 1937 życiorysie matki podnosi, że ile razy chodziło o to, by jej udzielić tytułu, odszkodowania, odznaczenia, tyle razy podnosiła się wrzawa, że to jest Rosjanka, Niemka, Żydówka, Polka — jednym słowem »obca«, która jako przybłęda uzurpuje sobie prawa, jej nie należne; ile razy natomiast przychodziły zaszczyty z zewnątrz, hołdy obcych krajów, tyle razy te same sfery przedstawiały ją jako »posłankę Francji«, »najczystsze wcielenie geniuszu naszego ludu«, »sławę naszego narodu«, przemilczając jej pochodzenie polskie. Ale miała też wielu oddanych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.