posłanka-żona

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pierwszy premier polski, Jędrzej Moraczewski, który stanął w pierwszym sejmie jako poseł, a znany był nawet po przewrocie majowym, znikł prawie z widowni życia politycznego i tylko dzięki współpracy posłanki-żony, Zofii Moraczewskiej, ratuje honor swojej organizacji ZZZ, walcząc rzekomo o resztki reform socjalnych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Singer, Bernard 1962. Od Witosa do Sławka, Paryż : Instytut Literacki
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.