posłannik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jeśli się skarżył, to tylko wtenczas kiedy mu Rzeczpo spolita nie dość dostarczała pieniędzy. Jeździł na dwór cesarski, był po dwakroć posłannikiem do Rzymu, trzy razy do Francyi. Jego Legazioni e Commissioni, szacowny zabytek dla historyi. dowodnie okazują jak doskonale umiał czynić zadość wszystkim wymagalnościom swego urzędu, jak zręcznie zdołał obchodzić się z gwałtownością Ludwika XII., z przenikliwością kardynała d’Amboise,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.