posłodzić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Torebka z cukrzonymi figami spoczywała ukryta w tornistrze Armstronga. Od czasu do czasu zwijał je w zagłębieniu dłoni i połykał ukradkowo. Okruchy przylgnęły do wypukłości warg. Posłodzony chłopięcy oddech. Zamożni ludzie, dumni z najstarszego syna, który jest w marynarce wojennej. Vico Boad, Dalkey...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Joyce, James 1969. Ulisses, przeł. M. Słomczyński, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo