positiw

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Podczas gdy kategoria strony wyraża stosunek między dwoma rzeczownikami oparty na wskazywaniu nieokreślonym od i do, to kategoria stopnia wyraża stosunek między zjawiskami oznaczanymi przez dwa rzeczowniki przy pomocy wskazywania określonego typu pod. Podstawą kategorii stopnia jest w większości języków opozycja dwóch form przymiotnikowych, a mianowicie positiwu i comparatiwu. Positivus jest członem negatywnym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Milewski, Tadeusz 1969. Z zagadnień językoznawstwa ogólnego i historycznego, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.