poskładać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jak z uczuciem chrześcijańskiem tak i z geniuniuszem Mickiewicza trudno tę wiarę w Towiańskiego pogodzić. Jak się to stać mogło, że Mickiewicz tak mądry, tak uczony, a tak przy tern jasny i trzeźwy, nie dojrzał tego, iż wszystko, z wyjątkiem tego, co dotyczyło' samej osoby mistrza, do jego posłannictwa, było tylko mozaiką, poskładaną z najróżnorodniejszych dawnych pojęć religijnych i filozoficznych? Że Mickiewicz sam siłą swego umysłu naukę Towiańskiego uzupełniał, że on mógł w nią włożyć mnóstwo rzeczy mądrych, pięknych i głębokich, to bardzo naturalne i tak było: w jego Kursach nauka ta wygląda inaczej, aniżeli w Biesiadach. Ale zanim ją sam uzupełnił i pod...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tarnowski, Stanisław 1904. Historya literatury polskiej. T. 4-5, wyd. drugie, przejrz. i dopełn., Warszawa : Słowo
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo