poskłaniać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) poduszczyć 3 I B c popłakiwać 3 IV C c podziękować 3 III B c poprosić 3 I B c pogadać 3 III C c popróbować 2 V A c pognębić 3 III A a poprzestać 2 III A b pogodzić się 2 III C a poprzestawać 2 III A b pogratulować 3 III B c poprzysiąe 3 I A c pogrążać się 2 VII A a poprzysięgać 3 I A c pogrążyć się 2 VII A a poprzyuezać 3 V B c pogrozić 3 IliCc poprzyuczać się 3 V A c pogwarzyć 3 III C c poradzić 3 n B c pohamować 2 VII C c poręczać 3 IV C c poinformować 3 III C c poręczyć 3 IV C c pojąć 2 IV C a porozmawiać 3 III C c pojmować 2 IV C a porozmyślać 2 III C a pokarać 3 III B c poruszać 3 III A a pokazać 3 III C c poruszyć 3 III A a pokazywać 3 III C c posądzać 3 III B a pokłócić się 3 III B c posądzić 3 III B a pokochać 2 V Aa poskarżyć się 3 III C c pokomplikować 32Z VII B c poskłaniać 3 I B c pokonać 3 III A a poskramiać 2 VII A c pokpić 42Z III B c poskromić 2 VII A c pokpiwać 42z III B c posłuchać 2 III B a pokrzykiwać 3 IV C c posłyszeć! 2 III B a...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zaron, Zofia 1980. Ze studiów nad składnią i semantyką czasownika. Polskie czasowniki z uzupełnieniem werbalnym oznaczające relację osobową z argumen­tem zdarzeniowym, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.