poskarżyć

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Sam się każdemu osądził i usprawiedliwił.” Zapewne przychylne słowa mogą mieć źródło w należeniu Trzecieskiego do tej sekty, którą Rej wyznawał; wszakże są pewne w tej wzajemnej admiracyi granice; chwalba może dotknąć i podnieść niektóre strony, inne przemilczeć,—ale wbrew opinii nie śmiałby powiedzieć: że nie było nikogo, coby się na niego miał kiedy o .co poskarżyć, tak był niedokuczający nikomu (nemini molestus). Zresztą znając naturę ludzką, trudno przypuścić, aby człowiek z tak wesołym humorem, lubiący dobre towarzystwo, bez ambicyi dobijania się o urzędy i dostojeństwa, miał się dopuszczać gwałtów nad klasztorami, lub fanatycznie prześladować przeciwników religijnych. Jeżeli o co, to o fanatyzm naj...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881a. Dzieła. T. 3-4, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo