poskok

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Student bywa od razu przewinięty w redaktora. Przewodnikiem narodu, strażnikiem moralności, sędzią w zawiłych sprawach świata staje się człowiek w tej przejściowój epoce życia, w której już utracił wiarę z domu rodzicielskiego wywiezioną, a jeszcze nie powrócił do niej przez trud i cierpienie, w której rozum indywidualny stawia się nad wszystko jako wyłączny sternik działań i sumienia bliźnich, w której zasady moralności wydają się regułami nałożonemi przez tych, co już więcej grzeszyć nie mogą, a krzepkość ciała i zdrowie fizyczne funduszem niewyczerpanym przez żadne nadużycia i rozpusty, w której wreście każdy stopniowy pochód i mozolne przedsięwzięcie przedstawia się ckliwem i niechwalebnćm, a najwyższe stanowisko i najświetniejsze losy niechybną nagrodą jednego zamachu i ślepego poskoku choćby w najciemniejszą bezbrzeżną przestrzeń. Talent też, a raczej ta dziś tak pospolita wprawa pisarska, co to o jakimkolwiek przedmiocie w jakiejkolwiek rozciągłości, na każde zawołanie,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.