poskokowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Istotę konfliktu ideowego między Dembowskim a grupą Woykowskich stanowiły zasadnicze różnice w poglądach, nie zawsze zresztą konsekwentnych, na charakter walki rewolucyjnej i taktykę rewolucyjnego działania. „Zasady poskokowe”, którym sprzeciwiała się grupa Woykowskich, to hasła realizowania postępu ludowego poprzez rewolucję demokratyczną, woLną od wszelkiego „eklektyzmu w wierze i polityce”, a prowadzącą do bezwzględnej wolności. Były więc one zaprzeczeniem reformi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zakrzewski, Bogdan 1964. „Tygodnik Literacki” 1838-1845. Zarys monograficzny, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.