posoborowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Deklaracja ta brzmi „posoborowo" i można by rzec — pozwalając sobie na anachronizm — że wypływa z ducha „Nostra aetate". Norwid tak komentuje Mickiewicza: Manifest ten w rzeczach Kościoła dąży do najdokładniejszego wyniszczenia dogmatu i rozwolnienia duchowego — a iż tam starszy brat Izrael przeważne miejsce ma zajmować — tedy w ostatecznym skutku (krótko mówiąc) do Synagogi zmierza. Przyznanie starszości Izraelowi jest już...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Puzynina, Jadwiga, Teleżyńska, Ewa (red.) 1992. „Całość” w twórczości Norwida. Praca zbiorowa, Warszawa : Wydział Polonistyki UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.