postfeministyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wodowych. ale jednocześnie przedstawia się zupełnie bezkrytycznie starsze, bardziej prorodzinne wartości. Serial (...) ma zdecydowanie charakter postfeministyczny, ale jego teksty umożliwiają różne interpretacje, nawet prefeministyczne i feministyczne.” Autorka następnej publikacji, Ullamaija Kivikuru, porównuje media fińskie z tanzańskimi. Jej artykuł, zatytułowany „Masowe komu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.