postglosator

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dla popełnienia omawianego przestępstwa konieczny był zamiar — anirnus iniuriandi. Osobom nie mającym tego zamiaru wolno było bronić się przez przeprowadzenie dowodu prawdy. Często w prawie statutowym występował tzw\ zamiar domniemany, którego konstrukcję teoretyczną stworzyła szkoła postglosatorów 15...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
CzPHist - Czasopismo Prawno-Historyczne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.