postgnoza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) to współczesnemu stanowi integracji naukowego obrazu świata. Prace naszego zespołu w ostatnich latach obracały się wokół nadzwyczaj wielostronnej problematyki prawidłowej struktury świata, głównie zaś wokół takich zagadnień jak istota kauzalizmu, spór pomiędzy determinizmem a indeterminizmem w fizyce klasycznej i współczesnej, interpretacja pojęć możliwości i prawdopodobieństwa, problem celowości w biologii oraz na pewnych zagadnieniach dość ściśle związanych z problematyką prawidłowej struktury świata (zagadnienie tzw. „strzałki czasu“, epistemologiczna problematyka prognozy i postgnozy, ontologiczne ugruntowanie trójwartościowej logiki modalnej Łukasiewicza). Problematyka ta znalazła wyraz we wspomnianych powyżej pracach już opublikowanych, chociaż bardziej adekwatną prezentację uzyskanego dorobku przyniosą, jak sądzić można, prace dopiero zgłoszone do publikacji bądź znajdujące się w stadium opracowania...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.