postkognitywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Sche: uat taki próbuje pogodzić szereg na pozór sprzecznych opinii w analizie emocji, a właszcza opinie dotyczące pytania o to, czy uczucia są prekognitywne (por. Zajc ic 1980) czy postkognitywne (por. np. Ortony i inni 1988). Usuwa on również ] ozomy konflikt między, z jednej strony, definicjami, a z drugiej - prototy] imi i scenariuszami (por. np. Fehr i Russell 1984, Russell i Bullock 1986, Cor way i Bekerian 1987, Fehr 1988, Medin 1989). Aby porównywać pojęcia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wierzbicka, Anna 1999. Język − umysł − kultura. Wybór prac, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.