postnihilistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) CM: Tak, tak, dotyka tu Pan czegoś bardzo ważnego. Niektórzy krytycy uważają, że w literaturze, w poezji jestem moralistą. Nie chciałem nim być, ałe wydaje mi się, że ocena moralna stanowi część tradycyjnego podejścia do poezji i literatury. Może to się już nie stosuje do postnihilistycznej fazy w literaturze zachodniej, ale w naszych krajach to jest ciągle ważne. Jesteśmy do tego zmuszeni. Nie jestem specjalnie przywiązany do moich wierszy napisanych w czasie wojny, lub tuż po niej, ale wydaje mi się że zdolność do przyjmowania postawy moralnej jest częścią cywilizacji. Nie jest to pogląd odosobniony: reprezentuję tu coś, co jest głęboko zakorzenione w literaturze polskiej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZLit - Zeszyty Literackie (Paryż ; War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.