posttransferyna

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Brodacki i wsp. (1991) wykazali, że w obrębie postalbuminy (Poai, Poa3 i Poa4), pretransferyny (Ptf2, Ptf3 i Ptfi) i posttransferyny (Potfi) lisy odmiany srebrzystej i platynowej różnią się najbardziej od lisów odmian płomienistej i pastelowej. Zmienność ta może mieć podłoże dziedziczne i być może pozwoli w przyszłości określić związki między polimorfizmem białek i barwą okrywy włosowej lisów różnych odmian...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kuźniewicz, Janusz, Filistowicz, Andrzej 1999. Chów i hodowla zwierząt futerkowych, Wrocław : Wyd. Akademii Rolniczej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.