poszanowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) go. Upojenie to nieraz przemienia się w pijaństwo, bo gdy wycieńczony, odurzony tylu zbytkami publicysta, chwyta za pióro by swoje dzienne zadanie odrobić, musi szukać podniety tam, gdzie się może niekiedy znajduje bodziec dla fantazyi i imaginacyi, ale nigdy źródło zdrowćj myśli i sumiennego sądu. Możnaż od takiego pisarza spodziewać się poszanowania dla ustalonych powag, dla religii, dla trądycyi, dla moralności, dla wieku i zasługi, dla prawdziwej nauki i mistrzowskiego słowa? Przewrót więc tego co istnieje, co mu zawadza w dojściu jednym skokiem do najwyższych stanowisk, musi być jego gorącem życzeniem, które o tyle tylko nie bywa jawnem, o ile jeszcze jest niebezpiecznem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.