poszum

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czającego świata i przyrody. Grzegorz wstępuje w duchowe spółżycie z przyrodą, spółżycie, jakiego czasy poprzednie chyba nie znają; zapomina on o stosunku przyrody do człowieka i odczuwa jej wielkość szczególnie w cichym poszumie lasu i w odosobnieniu od ludzi. Dlatego też wraz ze swym bratem Bazylim zajmuje wybitne miejsce w historji rozwoju poczucia przyrody, jak to wykazał niedawno A. Biese...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Eucken, Rudolf 1914. Wielcy myśliciele i ich poglądy na życie. Zagadnienie życia ludzkości w rozwoju dziejowym od Platona do naszych czasów, przeł. A. Zieleńczyk, Warszawa : Nakł. H. Lindenfelda
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.