powiadomienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Gdy pierwsze usługi oddano zmarłemu i późnym wieczorem, jak regulamin sanatoryjny wymagał, przeniesiono go do cmentarnego kościółka, rodzina Odrowążów, nie odstępująca do końca nieszczęśliwych, przystąpić musiała do heroicznego aktu powiadomienia ich 0 drugiej, jeszcze okrutniejszej, bo niespodziewanej 1 w tak strasznych okolicznościach spadającej na nich żałobie. Pani Anna z panną Krystyną w najdelikatniejszej formie uprzedziły państwa Zabiełłów, iż Zdzisław ciężko był ranionym w pojedynku, Zbyszek z Różyczką tymczasem przygotowywali Maryjkę do grożącego ciosu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wielowieyska, Emilia 1913. Ku jutrzni. Powieść współczesna, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.