powietnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Od tego świetnego peryodu literackićj sławy Wężyka, odrywa nas nietylko bieg politycznych zdarzeń, lecz i jego własne zajęcia w publicznej służbie. W r. 1810 obywatele powiatu Bielskiego, chcąc uczcić swego powietnika, wybrali go posłem na sejm warszawski, kiedy mu nawet przez myśl nie przeszło ubiegać się poprzednio o ten zaszczyt. Ten dowód zaufania ziomków spadł na niego niespodzianie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881a. Dzieła. T. 3-4, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.