powstanie-rewolucja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) z bronią w ręku. Myślano o powstaniu jako o przedsięwzięciu pewnym, choć jeszcze odległym, wymagającym wytrwałych prac przygotowawczych. W pojęciu Konarskiego miało to być powstanie-rewolucja, łączące w sobie walkę z „wrogami zewnętrznymi i wewnętrznymi”. Konarski sądził, że do boju staną wspólnie: średnia i drobna szlachta, chłopi, rzemieślnicy, warstwy plebejskie z miast, inteligencja miejska i wiejska, a także młodzież, liczył zatem na współdziałanie w walce całego narodu z wyjątkiem kilku tysięcy magnatów i „posiadaczy pieniężnych” w miastach. Kadrę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Barszczewska, Alina 1976. Szymon Konarski, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.