powszednienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 5. Automatyzacja (powszednienie) tworzenia i odbioru środków artystycznych wywołuje potrzebę przeciwdziałania temu przez ich wzrastającą intensyfikację i komplikację. Po wyczerpaniu tych możliwości spowszednienie, zbanalizowande środków artystycznych pociąga za sobą konieczność zasadniczej zmiany ich systemu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.