powszednik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) słowych. A więc realizmowi bezkrytycznemu wobec różnorakich złudzeń, jakim ulegać może człowiek na skutek ograniczoności poznawczej poszczególnych zmysłów jednostronności wynikających z ekspozycji przedmiotu czy wreszcie mechanicznej fizjologiczno-chemicznej deformacji działania władz percepcyjnych. Realizmowi przypisującemu realność pewnym powszednikom wyrażającym ogólne cechy i właściwości ciał materialnych lub też ich wzajemne stosunki. Nie istnieje bowiem „ciężkość”, „ciepło”, „struktura” itp. w ogóle, lecz ciała ciężkie, ciepłe, znajdujące się w określonej relacji, którą nazywamy strukturą itp., znajdujące się w takich obiektywnie istniejących stanach faktycznych i opisywanych przez naukę, które nazywamy tymi terminami...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PRus - Przegląd Rusycystyczny (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.