pozażydowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ostatnimi z przekazów pozażydowskich są fragmenty pism innego historyka rzymskiego, Swetoniusza, który pisząc około roku 120, podaje wiadomość o prześladowaniu chrześcijan za Nerona (Nero 16), wyraźnie czerpiąc z Tacyta. W drugim fragmencie (Claudius 25) mówi, że poprzed...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Keller, Józef (red.) 1968. Zarys dziejów religii. Praca zbiorowa, Warszawa : Iskry
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.