pozakinowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Inny sposób rozpowszechniania filmów, pozakinowy, to dystrybucja hotelowa. Pozornie wydać się to może sprawą marginesową i niewątpliwie trudno zestawić ten system na jednej płaszczyźnie z kasetami czy CATV. Ale jeśli się on przyjmie, a nie ma powodów, by się nie przyjął, może odegrać dość istotną rolę w kalkulacji produkcyjnej. Oto w kilku zdaniach opis dystry...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Toeplitz, Jerzy 1973. Nowy film amerykański, Warszawa : WAiF
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.