pozakomunistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tutaj zresztą właśnie leżała nieprzezwyciężalna słabość całej pozakomunistycznej opozycji antyhitlerowskiej w ogóle, także w latach, gdy nawiązała ona już szeroką sieć kontaktów i miała znowu całkiem spore możliwości obiektywne. Nigdy nie przezwyciężono w niej głębokich, wewnętrznych oporów przeciw działaniom zasadniczo nielegalnym, a czasem też na pozór antynarodowym, a nie można ich było przezwyciężyć dlatego, że nie istniała żadna koncepcja ideowo-polityczna Niemiec, która mogłaby te tradycyjne postawy zrewidować i przeciwstawić się zarazem antydemokratycznej i agresywnej linii NSDAP. Ta stara, military...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo