pozakonsumpcyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 3. Warunki działania (wyboru) wyznaczane są: a) ograniczeniami obiektywnymi (niezależnymi od uprzednich, wstępnych decyzji) w postaci: stanu i struktury środków trwałych na początku planu, limitów popytu i podaży na rynkach zagranicznych, zakresów zmian skali produkcji, w których stosować można określone techniki wytwarzania, zakresów zmienności struktury spożycia; b) ograniczeniami planowanymi (przyjętymi w następstwie określonych decyzji), w postaci: — niezbędnych wielkości spożycia zbiorowego, inwestycji nieprodukcyjnych oraz inwestycji produkcyjnych przechodzących na późniejsze okresy (po planie), — limitów zatrudnienia produkcyjnego, — żądanych sald dewizowych w obrotach na poszczególnych rynkach, — żądanego poziomu płac realnych w kolejnych okresach planu oraz limitów sald pozapłacowych dochodów i pozakonsumpcyjnych wydatków ludności;...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Porwit, Krzysztof 1968. Zagadnienia rachunku ekonomicznego w planie centralnym, wyd. 2 popraw. i uzup., Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.