pozalingwistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wielokrotnie krytykował u neopozytywistów), że badania języka nie są autonomiczne i nie mogą być traktowane w oderwaniu od faktów pozalingwistycznych, co sugeruje ograniczenie się do badania składni języków sformalizowanych. Po drugie zaś zubożenie funkcji języka, jeśli ograniczymy je do tych uproszczonych stosunków, które występują w językach sformalizowanych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Schaff, Adam 1967. Szkice z filozofii języka, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.