poznawczo-aktywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Oddanie sprawiedliwości dziełu polega na dostrzeżeniu jego założenia artystycznego, na wypatrzeniu w nim zestroju licznych jakości, struktur artystycznych, aby wreszcie dostrzec w pełni jego wartość estetyczną — a takie postawienie sprawy zakłada, że odbiorca przyjmuje wobec dzieła sztuki postawę nie tylko kontemplacyjną, lecz także poznawczo-aktywną, poszukującą. Podobny jak przy dziele sztuki sposób percepcji może zachodzić w stosunku do natury wobec wydzielonych poszczególnych przedmiotów, natomiast w stosunku do krajobrazu nie wydaje się właściwy. Tak więc prze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gołaszewska, Maria 1984a. Zarys estetyki. Problematyka, metody, teorie, wyd. 2, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.