poznawczo-kreacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i organizuje to, co przedstawione. Nieobecność linii tematycznej zespalającej wypowiedź jest w tym wypadku rekompensowana przez niezmiernie wyrazistą dramaturgię samego procesu poznawczego konstytuującego „świat”, w którym przebywa podmiot. Monolog liryczny stanowi jakby sprawozdanie z takiego procesu: rozwija się przede wszystkim poprzez przyrost nazw, określeń, metafor, odsyłających do gestów poznawczo-kreacyjnych podmiotu, do jego aktów spostrzeżeniowych, które mają charakter czynny— wytwarzają swój przedmiot...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Głowiński, Michał, Sławiński, Janusz (wyb.) 1987. Poezja polska okresu międzywojennego. Antologia. Cz. 1-2, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.