poznawczo-wolitywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zacjami bytu jako bytu. Ich sens można zrozumieć jedynie w kontekście przepowiadania Chrystusa i przy ogólnym rozumieniu mechanizmu metafory. Wyrażenie (W) używane w Ewangelii rozumiemy pierwotnie czysto słownikowo, w jego właściwym sensie (Wj), a dopiero rozumienie ludzkich reakcji poznawczo-wolitywnych w kontekście słownym, natury oraz kultury pozwala nam zrozumieć metaforyczny sens (W2), używanego wyrażenia „ojciec”, „łaska”, „światłość”, „ciemność”, „drogi proste”, „krzywe ścieżki”. Mając na uwadze owo ogólne rozumienie metafory - dostępne człowie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krąpiec, Mieczysław Albert 1995. Dzieła. T. 13. Język i świat realny, Lublin : KUL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.