pozytywistka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Czy przypadkowa czy świadoma, jest; ta spowiedź cenna bardzo i w sam środek jej serca światło dająca. Modliła się nie przed świętością, nie przed tem, co niebem być ma, ale przed ideą zwycięską, przed pracą o cel opartą — przed ziemią. Modlitwa pozytywistki, społecznicy—powiedzą niektórzy1), mniejsza o to, modlitwa bądź co bądź szlachetna i wysoka. Nie o nią idzie w tej chwili, ale o pewne qui pro quo, o przychwycenie Konopnickiej na gorącym uczynku, na niepewności sądów artystycznych. Jak...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dickstein-Wieleżyńska, Julja 1927. Konopnicka. Dzieje natchnień i myśli, Warszawa : Księgarnia K. Wojnara i S-ki
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.